Reklamacje


Reklamacje


Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wszelkich wad. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi, na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w:

• ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu po 25 grudnia 2014 r.
• ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed 25 grudnia 2014 r.


Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (zakup po 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (zakup przed 25.12.2014 r.) możesz złożyć np.:

• w sklepie stacjonarnym – w tym celu weź ze sobą
reklamowany produkt oraz dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) a na miejscu dopełnimy reszty formalności,
• drogą wysyłkową, dołączając
dowód zakupu i wypełniony przez Ciebie formularz reklamacyjny

adres do wysyłki:


SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k. 
Dział Reklamacji 
ul. Likusy 13
11-041 Olsztyn
z dopiskiem "Reklamacja Chmielna20"


Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!


Reklamację należy zgłosić po zauważeniu ewentualnej wady i nie należy używać obuwia po tym fakcie, gdyż może prowadzić to do pogłębienia wady.
W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. O rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.


J
eżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail bok@chmielna20.pl lub telefonicznie pod numerem 531 789 051.Reklamacje z tytułu korzystania ze sklepu internetowego


Jesteś także uprawniony do składania reklamacji z tytułu korzystania ze sklepu internetowego www.chmielna20.pl (w szczególności z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną). Takie reklamacje możesz składać:
• w formie elektronicznej na adres:
bok@chmielna20.pl
• w formie pisemnej na adres:


SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k.  
Dział Reklamacji 
ul. Likusy 13 
11-041 Olsztyn

z dopiskiem: "Reklamacja Chmielna20.pl"

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy wskazanie:


  • przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

  • skonkretyzowanego żądania,

  • danych kontaktowych do odpowiedzi.

Podanie powyższych danych ułatwi nam szybkie rozpatrzenie reklamacji. Każda z reklamacji rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – szczegółowe informacji znajdziesz w
regulaminie .